grafika tła
Strona główna > Nasza oferta > Ekspertyza chiropterologiczna

Ekspertyza chiropterologiczna

Jeśli w remontowanym budynku lub na terenie innej inwestycji mieszkają nietoperze, należy zlecić ekspertyzę chiropterologiczną zanim zaczniesz prace! Nasi specjaliści dysponują wiedzą, doświadczeniem i sprzętem potrzebnym, by bezkonfliktowo zabezpieczyć interesy Twoje i przyrody.

Stare budynki, ale również i inne miejsca planowanej inwestycji mogą być miejscem nocowania, hibernowania lub rozrodu nietoperzy. Dlatego, przed przystąpieniem do inwestycji należy wykonać ekspertyzę chiropterologiczną.

Wszystkie gatunki nietoperzy są chronione prawem polskim oraz międzynarodowym.

Podstawą dokładnej ekspertyzy jest rzetelna wizja lokalna. W tym celu należy zwrócić się do chiropterologa, który zorientuje się, czy w piwnicach, na strychach i dachach nie znajdują się siedliska nietoperzy. Najskuteczniejszą metodą lokalizowania i badania liczebności nietoperzy na danym obszarze jest nasłuchiwanie za pomocą rejestratora ultradźwięków.

Ekspertyzę chiropterologiczną należy przeprowadzić także przed rozpoczęciem prac infrastrukturalnych, takich jak budowa dróg, autostrad czy farm wiatrowych. W miejscach planowanych inwestycji musi zostać przeprowadzone monitorowanie, badanie liczebności oraz rozpoznaniem gatunków nietoperzy występujących na terenie planowanej inwestycji.

Co robimy:

  • prowadzimy nasłuchy za pomocą rejestratora ultradźwięków, by znaleźć gniazda nietoperzy,
  • proponujemy optymalne metody planowania prowadzenia prac zgodnie ze zwyczajami nietoperzy,
  • proponujemy rozwiązania dotyczące zapewnienia nietoperzom siedlisk zastępczych w ramach rekompensaty tych zniszczonych podczas prac - patrz kompensacja przyrodnicza

Obserwacje chiropterologiczne (dotyczące nietoperzy) powinny być przeprowadzone 3-krotnie - w drugiej połowie czerwca, w sierpniu i w październiku.

Publikacje poświęcone ochronie nietoperzy w Polsce wygłoszone przez uczestników konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska z okazji Roku Nietoperzy:

Jeśli potrzebujesz także opinii środowiskowej sprawdź naszą ofertę TUTAJ.

Budki lęgowe dla nietoperzy OFERTA

Nie narażaj się na przestoje w pracach oraz kary - skontaktuj się z nami i zapytaj o wycenę naszego eksperta